..

 

Photography  NANAKO ONO
House studio  YUSUKE OKITA
Architecture  HIRAMATSUGUMI